Χορήγηση ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξασφάλισε τη δυνατότητα δωρεάν χορήγησης ψηφιακής υπογραφής στους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση ψηφιοποίησης διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής. Οι ψηφιακές υπογραφές έχουν νομική ισχύ ισοδύναμη ιδιόχειρης υπογραφής, επειδή συνδέονται κρυπτογραφικά με το υπογεγραμμένο έγγραφο και μπορούν να επαληθευτούν.

Σας προωθούμε παρακάτω τον σύνδεσμο για τη σχετική φόρμα, προκειμένου να εισέλθετε και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για δωρεάν χορήγηση ψηφιακής υπογραφής:

https://forms.office.com/e/w37kxXHd0G

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος λαμβάνει και προωθεί συγκεντρωτικά τα αιτήματα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία.

Οι συνάδελφοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για περαιτέρω στοιχεία που πρέπει να εισφέρουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να παραλάβουν την ψηφιακή υπογραφή.

Ο Πρόεδρος

Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος